Σωματεία, σύλλογοι & ομάδες

« ΙΛΜΕ» Σύλλογος του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου
Αναρτήθηκε: 14/06/2013

Ερμιονίτες και φίλοι της Ερμιόνης ίδρυσαν το σύλλογο αυτό που σκοπό έχει τη εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου, ώστε να γίνει γνωστή η τοπική ιστορία, ο λαογραφικός πλούτος και πολιτιστική παράδοση της Ερμιόνης. Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να γίνετε μέλη του. Η ετήσια συνδρομή είναι 15 ευρώ που αποτελεί και το μοναδικό έσοδο για τη συντήρηση του Μουσείου.